4. 2. 2023

1.Závod Široký Důl 9.5.2020Sbor dobrovolných hasičů Široký Důl

si Vás dovoluje pozvat na
XXI. ročník soutěže ” O putovní pohár starosty obce”
v požárním útoku,
který se koná v sobotu 9.května 2020 v 11,00 hod na hasičském hřišti v Širokém Dole.

Organizační zabezpečení soutěže:
Kategorie: muži, ženy, senioři nad 35 let (1 závodník mladší 35 avšak starší 30, rozhoduje rok)

Soutěžní disciplína: požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska 2020
muži – 3 hadice B, ženy a senioři – 2 hadice B
útok se provádí na sklopné terče přes otvor 50 mm, elektronická časomíra se zobrazením na světelné tabuli (Pavel Uher SDH Lubná)
hadice – B plošné měření – min 100mm
C plošné měření – min 65mm
dráha-travnatá,plošina pod základnu betonová

Odlišnost od Směrnic hasičských sportovních soutěží schválených VV SH ČMS
dne 16.6 2012/Soubor předpisů SH ČMS -1/17-2011 dle čl.8,odst.5,pís.i:
1/ Použití přetlakového ventilu není povinné. Odlišnost od čl. 48,odst.4.
/ Přetlakový ventil B , nastavený na max. tlak 1,2 Mpa pro případné použití zajistí pořadatel./
2/ Obsah přihlášky + čestné prohlášení každého závodníka. Odlišnost od Přihlášky do soutěže v požárním sportu .
Přihlášku – vyplněnou se všemi náležitostmi odevzdá vedoucí družstva u prezence .
Startovné: 200,- Kč
Program soutěže: do 10,30 hod- uzavření startovní listiny,prezence, – startovní listinu sestavuje
pořadatel
11,00 – požární útoky – muži , senioři, ženy

Pro soutěžní družstva jsou připraveny tradičně hodnotné ceny a bohaté občerstvení.

Přihlášení na soutěž a rezervace startovních čísel: FB stránce soutěže pod příspěvkem pro přihlašování nebo na telefonu od 19.4 20:00 do 8.5 2018.

Kontakt na pořadatele: Jakub Paulíček tel. 737785812 e-mail – jakub.paulicek@seznam.cz

Rekordy dráhy: muži – 16,49 – Míchov 2018 (BK)
ženy – 16,35 – Radíkov 2016 (PR)
veterání – 15,85 – Hartmanice 2012 (SY)

Prémie za překonání rekordu dráhy 1000kč !!!

  1. závod XVIII.ročníku „Okresní ligy Svitavska“ v požárním útoku.

První tři družstva v kategorii mužů a žen budou mít možnost startovat na soutěži
„O putovní pohár VŘSR 2020 „

https://facebook.com/events/s/soutez-o-putovni-pohar-starost/229380818454364/?ti=icl